Teamleider facilitair

Hieronder leest u hoe de vacature teamleider facilitair vormgegeven kan worden via AatopZorg.

Omschrijving  functie

Een teamleider Facilitair bepaalt in belangrijke mate de woon-, leef- en werkomgeving van cliënten, bezoekers en medewerkers binnen een zorginstelling. Hij of zij geeft dagelijkse leiding aan de facilitaire medewerkers en vrijwilligers van een zorglocatie.  De teamleider facilitair coördineert en bewaakt de voortgang en kwaliteit van de diensten die ondersteunend zijn aan het zorgproces. Hierover legt hij of zij verantwoording af aan de Facilitair manager van de zorginstelling of specifieke locatie. Zijn er op facilitair vlak ontwikkelingen gaande, dan wordt van de teamleider facilitair verwacht dat hij of zij deze ontwikkelingen kan doorvertalen naar de dagelijkse zorgpraktijk.

Van een teamleider facilitair wordt ook verwacht dat hij of zij op een constructieve manier samenwerkt met collega-teamleiders en de manager.

Tenslotte is het belangrijk dat een teamleider facilitair in staat is om het locatie of instellingsbudget te bewaken en een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van de begroting en het jaarplan.

Eisen

Eisen die meestal gesteld worden aan een teamleider facilitair zijn als volgt:

  • Afgeronde HBO opleiding richting Facility Management
  • Enige jaren werkervaring in soortgelijke functie en sector
  • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, kunnen aansluiten op de verschillende niveaus binnen een organisatie
  • Grote mate van zelfstandigheid en openstaand voor feedback
  • Goed organiserend en ondernemend vermogen
  • Voor sommige zorgorganisaties is het belangrijk dat de teamleider in staat is om de identiteit en visie door te vertalen naar de werkzaamheden
  • Creatief, flexibel, innovatief en commercieel ingesteld
  • In staat om medewerkers te inspireren, motiveren en te stimuleren
  • In veel gevallen wordt gevraagd om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Bent u op zoek naar de functie van teamleider facilitair? Klik dan hier voor de actuele vacatures.